OHEŇ JEHO PRÍTOMNOSTI

UPC, Mlynská dolina, Športová hala Pasienky, Bratislava

     
 

 

RANDY BOYD

Ukončil bakalárske štúdiá v obore manažment podnikania, pokračoval v štúdiách na pedagogickej fakulte. 14 rokov pôsobil ako učiteľ na Texaských stredných školách a Texas Tech univerzite. Na stredných školách trénoval tímy amerického futbalu,  v univerzitných tímoch robil posilňovacieho a kondičného trénera.

V tomto období Randy so svojou manželkou Callie viedli aj službu pre skupinky kresťanských atlétov, pomáhali vo vedeniach viacerých zborov a začali slúžiť slovom aj v Latinskej Amerike. V roku 2000 Randy ukončil štúdiá na Wagnerovom inštitúte pre výchovu vodcov v Colorado Springs, odbor Praktickej služby.

Od roku 1996 Randy a Callie slúžili 6 a pol roka ako pomocní pastori v zbore Word of Emmanuel Church (dnes je to FountainGate Fellowship) a od roku 1999  začali Boydovci cestovať do Európy. Spolupracujú na vedení kurzov pre cirkevných lídrov a podieľajú sa na zakladaní zborov v 7 európskych štátoch. Na tento účel založili a vedú neziskovú organizáciu Prepare International.

Randy a Callie sú manželmi už 21 rokov, majú tri deti: Josiah (17), Bethany (14) a Hannah (10).