Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál

Celoslovenská konferencia

Koncertov modlitieb a chvál
s Noelom Richardsom

Noel Richards
Gerald Coates
Marek Krajčí
Tina Valentová
a ďalší pozvaní hostia

28. - 31. augusta 1997
Bratislava - Športová hala Pasienky

TÉMA KONFERENCIE:
BOŽIE KRÁĽOVSTVO
John MacFarlane
Paul Dakin
Ann Clifford
Jana Cihová

Mnohí cirkevní vodcovia často oddeľovali život Cirkvi zo spoločnosti, v ktorej žijeme. Na mnohé oblasti verejného života sa pozeralo ako na "veci tohto sveta", s ktorými Cirkev a Božie deti nemajú mať nič spoločné. Štátni predstavitelia v nedávnej komunistickej minulosti tento postoj ochotne podporovali. Jednotlivé cirkvi sa orientovali do seba, následkom čoho si vybudovali pestrú paletu náboženských obradov a dogiem, ktoré ich v konečnom dôsledku rozdelili a naďalej rozdeľujú. Satanov vplyv zatiaľ poľahky šíril v našej spoločnosti a dominantným podielom získal jej jednotlivé oblasti na realizáciu svojich plánov. Je na nás, aby sme daný stav zvrátili a priniesli Ježiša Krista, jeho lásku do sveta, v ktorom žijeme. Zjednotení kresťania môžu zmeniť tento svet a vidieť Božie Kráľovstvo realizované v osobných životoch, v Cirkvi a v našej spoločnosti.


spoločné modlitby a chvály * spoločné konferenčné zhromaždenia * semináre a workshopy * výstavy kresťanského umenia, kníh a časopisov, audio a audiovizuálnych nahrávok * prezentácia naučeného zo seminárov a workshopov na večerných koncertoch s Noelom Richardsom * veľa radosti zo vzájomného obecenstva...

ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEĽA
  7 30
modlitebná sieť
spoločné modlitby
7 30
modlitebná sieť
spoločné modlitby
8 00
modlitebná sieť
spoločné modlitby
9 00
konferenčné zhromaždenie
téma: Božie kráľovstvo v osobnom živote
9 00
konferenčné zhromaždenie
téma: Božie kráľovstvo v Cirkvi
9 30
spoločné bratislavské bohoslužby s Večerou Pánovou
téma: Božie kráľovstvo v našej spoločnosti
12 00
registrácia, Športová hala Pasienky

výstavy kresťanského umenia
predaj literatúry, audio a video nahrávok
12 30
obed
12 30
obed
12 30
obed
14 15
semináre
14 15
semináre
voľné popoludnie

výstavy a prezentácie kresťanského umenia
16 00
premietanie kresťanského filmu
16 30
prestávka
16 30
prestávka
19 00Otvárací
Koncert modlitieb a chvál
18 00
Koncert modlitieb a chvál
18 00
Koncert modlitieb a chvál
18 00
koncert kresťanských skupín

Pokiaľ by ste mali záujem o vystavenie, prezentáciu alebo predaj svojich umeleckých diel, ozvite sa nám čo najskôr a adresu Centra pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál.

Aký dojem zanechala v tebe minuloročná konferencia s Grahamom Kendrickom?

Záväzná prihláška

Záväzne sa prihlasujem na Celoslovenskú konferenciu Koncertov modlitieb a chvál.

Priezvisko: Meno:
Adresa: PSČ obec:
Rodné číslo: Cirkev:

Ubytovanie žiadam zabezpečiť na dni:
štvrtok/piatok piatok/sobota sobota/nedeľa nedeľa/pondelok

v kategórii:
C hotel 450,- Sk/izba 2 postele, noc
B internát - ubytovňa 110,- Sk/noc
A spacák - karimatka 40,- Sk/noc

Mam záujem o obed v študentskej jedálni: 50,- Sk/obed
piatok sobota nedeľa

Mám záujem o odpoludňajšie workshopy:
(každý deň možno z časových dôvodov absolvovať len jeden)

PIATOK semináre vedie SOBOTA
Duchovný boj vo chválach Noel Richards Koncerty chvál pre verejnosť
Vízia Paul Dakin Pripravení pre prebudenie?
Duchovný boj I. Gerald Coates Duchovný boj II.
Život v obecenstve Ducha Svätého John MacFarlane Chodenie v tele a chodenie v Duchu
Božie Kráľovstvo v rodine I. Danny Jones Božie Kráľovstvo v rodine II.
Hudobné sekcie I. hud. nástroj:
hudobníci Noela Richardsa
Hudobné sekcie II.
Umenie pre Krista I.
perkusie
tanec
dráma
vizuálne umenie
Ann Clifford a jej hostia
Jana Cihová
Kristína Valentová
Umenie pre Krista II.
perkusie
tanec
dráma
vizuálne umenie

Účastnícky poplatok 250,- Sk + ubytovanie a stravu zaplaťte do 11.8.1997 na ktorejkoľvek pošte len vkladovým lístkom Poštovej banky (nie poštovou poukážkou typu A, ani bankovou zloženkou Poštovej banky!) na účet: POŠTOVÁ BANKA, číslo účtu: 20017395/6500, variabilný symbol: rodné číslo. Názov účtu: COPP.

Kópiu ústrižku (potvrdenie vkladu) si uschovajte a prineste na registráciu.
Každý účastník musí byť prihlásený na osobitnej prihláške.

Účastnícky poplatok + ubytovanie a stravu v celkovej sume Sk som uhradil dňa .

podpis (alebo E-mail)


Ak nemôžete použiť tento spôsob, vyplnenú prihlášku zašlite na adresu:
Centrum pre prípravu
Koncertov modlitieb a chvál

Budatínska 47
851 06 Bratislava
Informácie o konferencii získate v pracovných dňoch na tel. číslach 07/5214008, 5238113 od 10 00 do 12 00 hod.

Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí