Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál

Túžba po Božom Kráľovstve

Zhrnutie 2. Celoslovenskej konferencie Koncertov modlitieb a chvál

V jednotlivých mestách a oblastiach na Slovensku, najmä medzi mládežou z internátov, škôl a univerzít ako aj v niektorých cirkevných zboroch rastie hnutie modlitieb a chvál. Vznikajú modlitebné skupinky, srdcia mnohých horia za spasenie svojich neveriacich priateľov, túžia po čerstvom vanutí Svätého Ducha a prebudení v Cirkvi. Tieto prvky sú zjednocujúcim faktorom kresťanov z rôznych cirkevných spoločenstiev, jednotlivé modlitebné skupinky na internátoch a školách sú medzidenominačné. V niektorých slovenských mestách a oblastiach sa začali pravidelne organizovať Koncerty modlitieb a chvál.

Práve z tohto hnutia sa odvinula aj Celoslovenská konferencia Koncertov modlitieb a chvál, na ktorej sa posledný augustový víkend tohto roku v Športovej hale na Pasienkoch zúčastnilo asi 1000 prevažne mladých ľudí. Zastúpené však boli všetky generácie aj napriek rockovým chválam skupiny Noela Richardsa.

Podujatiu predchádzala mediálna kampaň, ktorú nám ochotne pomohli rozbehnúť aj naši neveriaci priatelia. Niektoré komerčné rozhlasové stanice nám ponúkli aj mediálne partnerstvo. Bol som pozvaný do STV, natočenú reláciu odvysielal prvý aj druhý program. Slovenský rozhlas odvysielal pol hodinovú reláciu o konferencii, hosťoval som v rádiu LUMEN, v rádiu Regina a v rádiu RAGTIME. Viaceré médiá odvysielali reportáže z tohto podujatia. Na mnohých miestach sme šlapali cestičku po prvýkrát, stretli sa so skutočnou duchovnou opozíciou. Médiá sa však začínajú otvárať aj šíreniu kresťanstva, bolo to jasne vidieť na tých miestach, kde pred nami kresťania už boli. Bolo tu cítiť ďaleko menší strach a obavy ako tam, kde sme ponúkali niečo kresťanské po prvýkrát. Jeden z dôvodov, prečo sme sa podujali aj na túto nie práve najľahšiu cestu propagácie, bola aj túžba a mnohé modlitby, aby sa médiá viac otvorili kresťanom a kresťanstvu pred prichádzajúcim prebudením. Myslím, že ďalší po nás to budú mať ľahšie, ako aj my pri propagovaní našich ďalších akcií.

Konferencia začala vo štvrtok večer otváracím Koncertom modlitieb a chvál. Vystúpili na ňom skupiny Continental singers - Slovakia, skupina rómskych dievčat z Plaveckého Štvrtku a koncert skončil spoločnými chválospevmi, ktoré viedla skupina COPP. Svoje posolstvo vo forme modlitby poslal aj primátor Bratislavy Peter Kresánek, ktorého zdravotný stav nedovoľoval zúčastniť sa tohto otvorenia celej konferencie. Postupne boli predstavovaní jednotliví pozvaní hostia, ich semináre a workshopy spolu s ich posolstvom pre účastníkov tohto podujatia. Témou večera bola jednota. Boh mi pripomenul známu povesť o kráľovi Svätoplukovi a jeho troch synoch. Pri odovzdávaní svojej štafety im zdôrazňoval a aj názorne ukazoval, že tri prúty spolu sa zlomiť nedajú avšak jeden prút sa zlomí ľahko. Každý účastník dostal pri vstupe na koncert farebný krepový papier, ktorým počas koncertu mával Pánovi na chválu. Svoju túžbu spoločne žiť za nášho Kráľa, nehľadať len svoj prospech, ale aj prospech druhého účastníci vyjadrili zviazaním krepových papierov do troch dlhých povrazov, ktoré slávnostne zviazali vpredu pred pódiom. Tým sme chceli demonštrovať aj ten fakt, že Slováci chcú už myslieť ináč ako doposiaľ. Tento symbol jednoty potom visel počas celej konferencie v hale. Nasledovali modlitby vďaky za jednotu, ktorú máme v Kristovi.

Na ploche vedľa pódia sme umiestnili tabuľu s mapou Slovenska a veľkým nápisom VERÍME, ŽE, kde každý účastník mohol napísať svoj odkaz, či proroctvo. Nazbieralo sa tam viac ako sto výpovedí a túžob, často aj s geografickou lokalizáciou, ktoré mnohých povzbudili a potešili.

Dôležitosť modlitby v týchto dňoch, myslím, že ani v Čechách a ani na Slovensku netreba veľa zdôrazňovať. Každé ráno sa asi 250 účastníkov konferencie stretlo na spoločných modlitbách. Keď sme sa spolu modlili, cítil som, že mám obecenstvo s duchovnými Jozuami a Kálebmi, ktorí sa neboja prekročiť prah zasľúbenej zeme, ísť tam, kde sa ich vlastní cirkevní vodcovia ísť boja alebo nechcú. Bol to výborný čas.

Téma tohtoročnej konferencie bola Božie kráľovstvo. Na doobedňajších zhromaždeniach v piatok, v sobotu a v nedeľu odznelo, že Božie kráľovstvo je "spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom". Nie je to teória, ale skutočná príležitosť žiť ako jeho plnoprávny občan so všetkými právami i povinnosťami. Je to Kráľovstvo na vzostupe a my ho máme šíriť a nie žiť mimo neho alebo v ňom ako cudzinci. Téma bola rozdelená do troch okruhov. Jozef Tuchyňa (člen správnej rady COPP a druhý pastor zboru AC v Bratislave) hovoril o Božom kráľovstve v osobných životoch, John MacFarlane o Božom kráľovstve v Cirkvi a Jozef Brenkus (biskup AC na Slovensku a učiteľ na TMS v Banskej Bystrici) o Božom kráľovstve v našej spoločnosti.

V piatok a v sobotu poobede, roztrúsené v modlitebniach a kultúrnych domoch takmer po celej Bratislave, sa konali semináre a workshopy na témy: Duchovný boj vo chválach (Noel Richards), Koncerty chvál pre verejnosť (Noel Richards), Duchovný boj (Gerald Coates), Vízia (Paul Dakin), Pripravení na prebudenie? (Paul Dakin), Božie Kráľovstvo v rodine (Danny Jones), Chodenie v tele a chodenie v Duchu (John MacFarlane), Život v obecenstve Ducha Svätého (John MacFarlane), hudobné sekcie, kde sa účastníci mohli zdokonaľovať v hre na rôznych hudobných nástrojoch (hudobníci Noela Richardsa). Zvlášť za zmienku stoja workshopy kresťanského umenia, ktoré viedla angličanka Ann Cliffordová so svojim tímom spolu s Janou Cihovou a Kristínou Valentovou. Zamerané boli najmä na podporu kreativity, pričom umelci čerpali inšpirácie svojich diel z konferenčnej atmosféry a tém, ktoré sa rozoberali na jednotlivých zhromaždeniach. Najmä mladí ľudia spolu tvorili nové drámy a tance, ktoré potom prezentovali na večerných koncertoch. Pat Bilbroughová zaúčala desiatky teenagerov a detí hre na perkusie, ich hru som potom aj ja rád využil pri chválach. Bol to utešený orchester. Manželský pár - Jono a Debie Retalic dokázali pomocou vizuálneho umenia úžasným spôsobom demonštrovať prorocké posolstvá, túžby, cestu do neba a do pekla, atď. Helen Mahoney zase učila záujemcov koligrafiu a okolo nej sa združili aj záujemci o literárnu tvorbu podporení účasťou niektorých kresťanských spisovateľov. Na ploche v hlavnej hale bola umiestnená výstava umeleckých diel niektorých kresťanských tvorcov (umelecké fotografie, koláže, olejomaľby).

Tento rok prijal pozvanie na Slovensko britský gitarista a spevák, skladateľ chválospevov - Noel Richards so svojou skupinou. Spolu s Geraldom Coatesom viedli večerné koncerty a vytvorili výborný tím, ich zohranosť a citlivosť voči Svätému Duchu a jeho pôsobeniu bola zjavná. Napriek rockovému poňatiu hudby sme boli v piatok vedení do hlbokého uctievania, asi tristo ľudí ležalo v uctievaní na zemi pred všemohúcim Bohom. Potom dopredu vystúpili vedúci jednotlivých zborov, farností, mládežníckych skupín a skupiniek. Symbolicky boli omotaní povrazmi jednoty zviazanými minulý večer, čo bolo doprevádzané modlitbami účastníkov konferencie. Nasledovali objatia, proroctvá, slová povzbudenia, slzy a smiech. Celý večer skončil v radostnom tanci pred Pánom. V sobotu na Geraldovu výzvu dať si veci doporiadku s Bohom odpovedalo opäť asi tristo ľudí, ktorí na kolenách vpredu pred pódiom vyznávali svoje hriechy, písali ich na papier, ktorý spolu s inými predmetmi, ktoré symbolizovali ich starý život hádzali do koša. Nasledoval čas obnovenia partnerských vzťahov a všetko to vyústilo do rôznych prejavou nefalšovanej radosti a vďaky z odpustenia. Tieto chvíle sa mi nezmazateľne vryli do mojej pamäte a nielen pre mňa, ale aj pre mnohých veľa znamenali.

V nedeľu sa v Športovej hale na Pasienkoch konali spoločné bohoslužby, na ktoré prišli aj viaceré kompletné bratislavské zbory. Stretnutie trochu poznačil neskorý začiatok a práve tento čas chýbal na konci. Bratislavkí pastori a kazatelia sa zhodli, že chcú opäť spolu sláviť pamiatku večere Pánovej. Tento rok však na konferencii bolo už ďaleko menej katolíkov, takže to nebol až taký odvážny krok ako minulý rok.

Konferencia končila v nedeľu večer koncertom viacerých kresťanských skupín a interprétov (Continental singers - Slovakia, Kompromis, Talitha Kumi, COPP a skupina Noela Richardsa). Mnoho ľudí už poobede cestovalo domov a hoci ich nahradili noví účastníci, ktorí sa prišli pozrieť na "svoju" skupinu, ľudí tu bolo asi najmenej za celú konferenciu a záver konferencie sa trochu rozplynul. Hoci tento koncert viarerých interprétov mal aj svoje výhody, badal som na sebe a mojich spolupracovníkoch po štyroch dňoch vypätia značnú únavu a radšej by sme boli prijali znovu chvály a modlitby ako koncertné vystúpenia. Myslím, že koncerty tohto štýlu by som radšej pre budúcnosť nechal na festivaly kresťanskej hudby, ktoré sa tiež na Slovensku konajú. Tiež som si uvedomil, že štvordňová konferencia je asi trochu dlhá a tohto roku sme konferenciu skončili aj so značnou finančnou stratou.

Správna rada COPP ako aj pozvaní hostia hodnotili konferenciu veľmi kladne. Účastník minuloročnej Konferencie Koncertov modlitieb a chvál Gerald Coates verejne povedal, že sa na Slovensku za rok veľa udialo a ľudia duchovne podrástli. To, čo Duch Svätý robil cez konferenciu ako aj to, ako mnohí odpovedali na Jeho dotyk je pre mňa ukazovateľom nových vecí, nového hnutia Božieho Ducha a začiatkov zasľúbeného prebudenia.

podpis
Marek Krajčí

Predseda Správnej rady Centra pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí