Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál

Celoslovenská konferencia

Koncertov modlitieb a chvál
Téma: Žiť blízko Boha

28.-30. augusta 1998
Športová hala Pasienky, Bratislava

Ohlasované modlitebné hnutie sa blíži, svedčí o tom aj a rast počtu modlitebných skupiniek a mnohé plánované spoločné modlitiebné akcie a konferencie v tomto roku. Kresťania si nanovo uvedomujú kľúčový význam modlitby v ich životoch. Myslím, že to nie je len obyčajná renezancia tradičného dôležitého prvku kresťanského života. Niečo sa okolo nás chveje, cítime v ovzduší zmenu, pripravovanú práve modlitbami svätých, ktorých čaša sa v týchto dňoch napĺňa. Chúťky mladosti, užívanie si života, žiadostivosť, rozkoš, túžbu po peniazoch a moci využíva satan, aby zaujal našu myseľ a tak získal naše srdcia. Jedinou účinnou zbraňou a odpoveďou na túto taktiku je každodenné chodenie s Bohom, nechať sa plniť Jeho Duchom a zostať nadšenými pre Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Práve v tomto čase, keď sa formuje história a budúcnosť našej krajiny Vám želám, aby ste sa nenechali oklamať zlým, nezamestnávali svoje mysle nepotrebným a nepodstatným, ale robili správne rozhodnutia s večnou hodnotou pre Vášho Boha a Jeho kráľovstvo, za ktoré sa večne nikdy nebudete musieť hanbiť. Príďte sa modliť, predkladať Bohu veci, ktoré mu ležia na srdci. Príďte chváliť Ježiša a v uctievaní vychutnávať Jeho prítomnosť medzi zjednotenými Božími deťmi.

Váš spolusluha v Kristu

podpis
Marek Krajčí

Účastníci z Košického a Prešovského kraja majú zľavu 100,- z aktuálneho konferenčného poplatku.
Pokiaľ by si chcel prísť na konferenciu, no Tvoja finančná situácia Ti to znemožňuje, je tu možnosť pomôcť usporiadateľom pri prípravách a v službe priamo na konferencii. Títo pomocníci budú oslobodení od platby konferenčného poplatku. Ak máš záujem nám aj týmto spôsobom pomôcť pošli na adresu združenia svoje meno, bydlisko, PSČ a telefón. Naši pracovníci sa s Tebou určite spoja.
Ak prihlásiš na konfereciu hromadnou prihláškou viac ako 20 ľudí, poskytujeme 5% zľavu z celkovej ceny súčtu poplatkov. Záujemcom na požiadanie pošleme hromadnú prihlášku na konferenciu.
Ak máš záujem sa stať priateľom Koncertov modlitieb a chvál a získať tak zaujímavé výhody, okrem iných aj 50% zľava z konferenčného poplatku a pravidelné posielanie časopisu KROK na Tvoju adresu, odošli vyplnený formulár.
Ak si chceš predplatiť nasledovné číslo(-a) časopisu KROK, ktoré Ti pošleme na adresu, urob tak v ponuke produktov.
Ak chceš vedieť viac o minuloročnej konferencii, na požiadanie Ti pošleme zadarmo konferenčné číslo časopisu KROK, alebo si môžeš objednať audio nahrávky z ktoréhokoľvek semináru či koncertu na adrese združenia.

Výborná správa! Za tohoročnú konferenciu sa spoločne postavili Marek Krajčí z Bratislavy a Miro Tóth z Košíc so svojimi skupinami. Spolu s ďalšími regionálnymi vodcami Koncertov modlitieb a chvál a modlitebnými koordinátormi na Slovensku sa momentálne formuje tím, ktorý prevezme vedenie jednotlivých Koncertov modlitieb a chvál na konferencii. Spolupráca týchto ľudí sa odvíja na báze ich vzájomného priateľstva, modlitebnej a praktickej podpory. Vízia, ktorú nám v minulých rokoch podporili Graham Kendrick a Noel Richards so svojimi skupinami sa tento rok dostáva do rúk Slovákov. Veríme, že modlitby a chvály zjednoteného Božieho ľudu pripravujú cestu následnému prebudeniu a evanjelizácii nášho národa v širokom meradle. Na konferenciu nás tento rok príjdu podporiť aj modlitebníci s okolitých národov. Organizujú sa jednotlivci a tímy z Maďarska, Rumunska, Albánska, Juhoslávie, Slovinska a Ukrajiny.

PIATOK SOBOTA NEDEĽA
  8 30 - 9 30
chvály a modlitby
8 00 - 9 00
spoločné modlitby (telocvičňa ŠH)
10 15 - 12 30
semináre
9 30
spoločné bratislavské bohoslužby
12 00
registrácia, Športová hala Pasienky

výstavy kresťanského umenia

12 45 - 14 15
obed
12 00
obed
14 15 - 16 30
semináre
14 30 - 15 30
stretnutia záujmových skupín a celkov
 
Premietanie filmu Ježiš,
zasadačka Športovej haly
16 00
Koncert modlitieb a chvál
18 00
Otvárací Koncert modlitieb a chvál
18 00
modlitby, prestávka
19 00
Koncert modlitieb a chvál

Prihlásenie sa na konferenciu cez Internet

Poplatky vyberané na mieste:
Poplatok za registráciu na celú konferenciu: 290,- Sk
Poplatok na piatok: 100,- Sk
Piatkový večerný koncert od 18:00: 70,- Sk
Poplatok na sobotu a nedeľu: 190,- Sk
Popoludňajší koncert od 16:00: 100,- Sk
Večerný koncert od 19:00: 60,- Sk

Záujemci o prezentáciu alebo vystavovanie svojich umeleckých prác a diel, čo najskôr sa nám ozvite.
Vaša výstava môže byť spojená aj s predajom.

Aký dojem zanechala v tebe minuloročná konferencia s Noelom Richardsom?

Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí