Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál

Celoslovenská konferencia

Koncertov modlitieb a chvál
Téma: Skutočná cirkev

2.-5. septembra 1999
Športová hala Mladosť, Bratislava

ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEĽA
  8 00 - 9 30
chvály a spoločný program
9 00 - 9 45
chvály a modlitby
 
8 30 - 9 30
semináre
10 15 - 12 00
semináre
9 30 - 11 45
spoločné bohoslužby
Téma: Cirkev Zjavuje svetu Ježiša
12 00 - 14 00
registrácia umeleckých sekcií
12 00 - 19 00
registrácia
12 15 - 14 00
obed
12 00 - 14 00
obed
14 00
spoločné uvítacie stretnutie
14 15 - 17 00
semináre
14 15 - 17 00
semináre
 
14 30 - 17 30
semináre
17 30 - 18 30
prestávka
17 00 - 19 00
prestávka
17 00 - 19 00
prestávka
18 30 - 20 30
spoločné stretnutie účastníkov umeleckých seminárov, chvály, modlitby, kázeň a vystúpenia
19 00
Koncert modlitieb a chvál
Téma: Cirkev spoločenstvo svätých
19 00
Koncert modlitieb a chvál
Téma: Cirkev miesto Božej moci a slávy

Záujemci o prezentáciu alebo vystavovanie svojich umeleckých prác a diel, čo najskôr sa nám ozvite.
Vaša výstava môže byť spojená aj s predajom.

Aký dojem zanechala v tebe minuloročná konferencia?
Dojem:
Meno:

Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí