Album: Slobodu nám dal

Na tvoj obraz sme boli stvorení

Text a hudba: Marek Krajčí

 

/: Na Tvoj obraz sme boli stvorení,

vieme, na Tvoj obraz sme stvorení. :/

 

Tak nám pomôž, Ježiš, vidieť

Teba viac a viac.

Stále snívam o Tebe,

Ty si môj Pán.

Aj keď líham, aj keď vstávam,

na mysli chcem mať,

že som stvorený na Tvoj obraz

- k Tvojej sláve rásť.

 

Byť ako Ty, Ježiš,

chcem byť ako Ty.

Byť ako Ty, Ježiš,

k Tvojej sláve rásť.

Byť ako Ty, Ježiš,

chcem byť ako Ty.

Byť ako Ty, Ježiš,

k Tvojej, k Tvojej sláve rásť.

/: K Tvojej sláve rásť. :/

 

 

 

Copyright © 1996

Centrum pre prípravu

Koncertov modlitieb a chvál