Album: Slobodu nám dal

Ocko náš

Text a hudba: Marek Krajčí

 

 

Tak veľmi rád,

Ti pieseň lásky spievam

Tvoj Svätý Duch nech plní nás.

Ty pravdu máš,

a milosť nám dávaš v každom čase.

Poď vládni nám,

svoj život rád Ti dám,

buď môj Pán.

 

Ocko náš,

dnes prichádzame pred Tvoj trón,

Tvoj Svätý Duch nech plní nás.

Ty pravdu máš,

a milosť nám dávaš v každom čase.

Môj srdca chrám

napĺňaš láskou sám,

Ocko náš.

 

 

 

Copyright © 1996

Centrum pre prípravu

Koncertov modlitieb a chvál