Album: Slobodu nám dal

Radostne tlieskajme chválu 

Text a hudba: Marek Krajčí

 

 

 

R: Radostne tlieskajme chválu.

Spievajme: "Si hoden prijať slávu!"

Jasajme - Ježiš je Kráľom národov.

Chváľme Ho bubnom, kolotancom.

Oslavuj Ho svojím zvučným hlasom.

Neprestajne vzdávaj Bohu vďaku,

nech chvála Mu znie.

 

Tak príď, Ježiš, vládni nám

svojím kráľovstvom pravdy,

pokoja, lásky.

Nech Tvoj Svätý Duch nám dá

vidieť Tvoju slávu.

Príď, v moci príď medzi nás.

 

 

 

 

Copyright © 1996

Centrum pre prípravu

Koncertov modlitieb a chvál