Album: Slobodu nám dal

Tak povstaň, Božie vojsko

Text a hudba: Marek Krajčí

 

 

Tak povstaň, Božie vojsko

a slávu Bohu vzdaj!

Nech všetci svätí spievajú

víťaznú pieseň chvál.

Pán Ježiš je náš vodca

a my sme Jeho ľud.

On v sláve vládne naveky.

Vždy s radosťou Mu slúž.

 

R: Slávny pánov Pán,

 vládni naveky nám. 

Tvoj trón uprostred chvál 

si chcel, aby vždy stál.

 

Dnes Boží ľud sa modlí:

"Vzdajte Bohu česť!"

Náš slávny Vodca velí

získať túto zem.

Tak stoj na svojom mieste

a vezmi svoju zbraň.

Nech chvála zaznie

z našich úst,

veď Ježiš je náš Pán.

 

 

Copyright © 1994

Centrum pre prípravu

Koncertov modlitieb a chvál