Album: Slobodu nám dal

Ty si môj Boh

Text a hudba: Marek Krajčí

 

 

 

Ty si môj Boh,

moja nádej v každom čase,

Tvoje krídla milosti

mi útočišťom sú.

A mám Ťa rád,

Tvoje slovo je mi sviecou,

túžim na nádvoriach

Tvojho chrámu stáť.

 

Hľa, rieka, jej potoky

tešia mesto Božie

a svätý chrám Boha najvyššieho.

Tvoj Duch bude v našom strede,

nepohneme sa.

/: Ty si náš Boh, :/

si naša pomoc na úsvite!

 

 

Copyright © 1993

Centrum pre prípravu

Koncertov modlitieb a chvál