Album: Slobodu nám dal

Haleluja, náš Boh nám dal

Text a hudba: Marek Krajčí 

 

R: Haleluja,

náš Boh nám dal tento čas.

Haleluja,

nech zaspieva Mu každý z nás.

Haleluja, svoje Slovo zjavil nám.

Haleluja, v tejto zemi je On Pán.

 

Božia sláva je tu prítomná -

tak vzdajme Bohu česť

a otvorme Mu svoje srdcia,

nech Duch nás môže viesť.

Náš Boh je veľmi dobrý -

to je naše vyznanie.

Vyvýšme dnes meno Ježiš,

nech vďačná pieseň znie.

 

Copyright © 1995

Centrum pre prípravu

Koncertov modlitieb a chvál