Album: Slobodu nám dal

Tlieskajme všetci spoločne

Text a hudba: Marek Krajčí

 

/: Tlieskajme všetci spoločne,

vzdávajme vďaku Pánovi.

Nech naše chvály jednotné

vystúpia pred trón – Kráľovi. :/

 

R: /: On nás stvoril, sme Jeho deti,

ľud, ktorý On v láske má.  

Svojou krvou zmyl naše hriechy,

slobodu nám dal. :/

 

 

 

Copyright © 1996

Centrum pre prípravu

Koncertov modlitieb a chvál