Album: To svetlo svieti v tme

Drahý Ježiš

Text a hudba: Marek Krajčí 

 

Drahý Ježiš, buď vítaný

uprostred svojho ľudu,

Tvoja sláva a majestát povznáša nás

a Tvoj pokoj a láska sú tam, kde si prítomný,

Tvoj Duch plní nás.

 

Ó, chcem byť v Tvojej prítomnosti

a žiť blízko Teba,

v Tvojej rieke lásky chcem nájdený byť.

A moje srdce je plné túžob, čo chcem robiť pre Teba.

Oddeľ si ma Pane a posväť život môj.

 

 

Copyright © 1998

Centrum pre prípravu

Koncertov modlitieb a chvál