Album: To svetlo svieti v tme

Nebeský zástup

Text a hudba: Marek Krajčí 

 

Nebeský zástup, oblak svedkov,

sa na nás pozerá,

tak zložme všetko, čo je na ťarchu -

telesnosť zomiera.

Pôvodca viery - Ježiš Kristus,

pretrpel kríž za nás.

Tak nedajme sa oklamať zlému,

Ježiš nech vládne v nás!

 

Kráľovstvo Božie prídi k nám:

Pokoj, Láska – svieť,

Radosť - naplň nás!

Ježiš, vládni nám,

v svojej moci príď!

Silu Cirkvi daj

k Tvojej sláve žiť!

 

/: Boží Duch, nech v sláve vládne,

Božia Cirkev s nami opäť vstane. :/

Kráľu náš, prebuď nás!

 

Slávne vládne Ježiš v nás,

Jeho trón sa nesie k výšinám.

Víťazná už pieseň znie,

v mene Ježiš máme spasenie.

 

Copyright © 1996

Centrum pre prípravu

Koncertov modlitieb a chvál