Album: To svetlo svieti v tme

Pred Tebou stáť

Text a hudba: Marek Krajčí 

 

Pred Tebou stáť,

prijímať Tvoju lásku, Kráľu náš,

dobre viem,

v Tvojich ranách zdravie mám,

vidím Tvoju slávu, vyvýšený Pán,

ktorý hriechy sveta vzal: „Svätý, Svätý!“

 

Požehnaný Pán, Boh náš,

Ty vládneš, naveky vládneš,

Tvoj slávny trón sa v nebi skvie.

Spravodlivý Pán a Kráľ,

nám vládni, naveky vládni,       

právo a súd Ty v rukách máš.

 

Copyright © 1997

Centrum pre prípravu

Koncertov modlitieb a chvál