Album: To svetlo svieti v tme

Ty, večný Kráľu

Text a hudba: Marek Krajčí 

 

Ty, večný Kráľu a Boh všetkých čias,

túžil si s nami bývať

a mať v nás svoj chrám.

Tak si žil najprv v stánku,

potom v chráme nádhernom.

No túžbou Tvojho Ducha

je mať v nás svoj chrám,

ten príbytok slávy si pripravil pre nás.

 

/: A Tvoja sláva je tu prítomná, :/

a Tvoja sláva, sláva

plní srdca chrám.

 

Copyright © 1996

Centrum pre prípravu

Koncertov modlitieb a chvál